Tworzenie stron internetowych – Brief

Brief - Tworzenie stron internetowych

Uprzejmie prosimy o przesłanie nam odpowiedzi na poniższe pytania, które znacznie ułatwią nam przygotowanie wyceny, jak i wspólną pracę nad projektem. Prosimy, aby udzielone odpowiedzi były jak najbardziej szczegółowe.


 1. Obecna lub przyszła nazwa firmy, dla której będzie przygotowywana strona internetowa (wymagane)
 2. Branża firmy, informacja o oferowanych produktach / usługach
 3. Jeśli firma posiada slogan prosimy o jego podanie
 4. Przedziałowy wiek klientów
 5. Atuty, którymi wyróżnia się firma na tle konkurencji. Jeśli istnieje konkurencja - prosimy o podanie adresów stron WWW tych firm
 6. Ile podstron będzie zawierała tworzona strona? (wymagane)
 7. Uwagi dotyczące budowy poszczególnych podstron
 8. Przykłady stron spełniających wymagania estetyczne
 9. Przykłady stron, które nie spełniają wymagań estetycznych
 10. Uwagi, sugestie dotyczące wyglądu stron, np. kolorystyka, budowa itp.
 11. Czy istnieje określony system, do którego ma być zaimplementowany projekt? Jeśli tak prosimy napisać jaki (wymagane).
 12. Pozostałe uwagi

Odpowiedzi na powyższe pytania prosimy przesłać na nasz .